วัดภูมินทร์

วัดภูมินทร์ เป็นวัดที่เก่าแก่แห่งนึงของจังหวัดน่าน ขึ้นชื่อในด้าน ขึ้นชื่อในด้านของลววดลายฝาผนัง หรือที่ได้ยินกันว่า หนุ่มกระซิบรักบันลือโลก อันเลืองชื่อ เป็นศิลปะแบบไทยลื้อ มีความงดงาม และภายในภาพบอกเรื่องราวของการใช้ชีวิตในอดีตของชาวจังหวัดน่าน อยู่ใกล้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน หากใครชื่นชอบ ศิลปะฝาผนังก็สามารถมาเที่ยมชมความงดงามของฝาผนังได้ที่วัดภูมินทร์