ตราและคำขวัญประจำจังหวัดน่าน

06 พฤษภาคม 2559 รายละเอียดทั่วไป
ตราประจำจังหวัด: รูปพระธาตุแช่แห้งประดิษฐานบนหลังโคอุศุภราช. ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกเสี้ยวดอกขาว ต้นไม้ประจำจังหวัด: กำลังเสือโคร่ง คำขวัญประจำจังหวัด: แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง