ที่อยู่

บ้านเลขที่ 178 หมู่ 1 ตำบล เปือ อำเภอ เชียงกลาง, จังหวัดน่าน 55160

โทรศัพท์

089-956-7751

093-130-5351

FACEBOOK

รถตู้น่าน กั้ม-จุน น่านแวน

รถตู้น่าน กั้ม' น่านแวน